Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

 • 1322 - první písemná zpráva
 • 1346 - v listinách se objevuje Beneš z Vartemberka, řečený ze Sobotky (asi zde stála tvrz)
 • 1349 - Beneš z Vartemberka se již píše jako pán na Kosti
 • 1414 - Kost získávají Hazmburkové
 • 1467 a 1469 - Kost obléhá Jiří z Poděbrad
 • 1497 - Kost patří Šelemberkům
 • 24. srpna 1498 - Sobotka povýšena na město králem Vladislavem Jagelonským, získala povolení stavět si opevnění, dostala erb a mohla pořádat dva osmidenní jarmarky ročně
 • 1524 - kostecké panství kupují Bibrštejnové
 • 1556 - Lobkovicové majiteli Kosti
 • 1596 - vysvěcen kamenný děkanský kostel Maří Magdaleny, který nechal postavit Oldřich Felix
 • v této dově věnuje Václav z Lobkovic literátskému bratrstvu sv. Kříže ustaveného při kostelu iluminovaný graduál, získána byla rovněž do dnes ceněné monstrance
 • 1632 - 1634 - Albrechti z Valdštejna měl za panství zaplatit 150 000 kop grošů míšenských, byl ale zavražděn a zaplatil jen 10 000 a tak je vráceno Lobkovicům
 • 1634 - Lobkovicové
 • 19. května 1635 - vyhořela stará část Kosti
 • 1637 - Kost prodána Heřmanu Černínu z Chudenic
 • 1658 - Sylvie, dcera hraběte Štěpána Caretto-Millesimo, o 30 let mladší manželka Heřmana dosáhla odvolání císařského příkazu hrad srovnat se zemí (Veliš ale třeba zbořena byla)
 • 1666 - stavba zámečku Humprecht, hraběcím nařízením přidána čtvrť Nové město
 • 1684 - obec má 114 domů, 10 cechů řemeslníků (soukenický, řeznický, krejčovský, pekařský, ševcovský, tkalcovský, truhlářský, kovářský, mlynářský a punčochářský)
 • 1689 - radnici věnoval obci Humprecht Jan Černín
 • 1710 - požár
 • 1738 - Černínové pro dluhy prodávají Kost Václavu Kazimírovi Netolickému z Eisenberka
 • 1746 - požár, mariánský sloup uprostřed náměstí
 • 1769 - dědí panství rod hrabat Vratislavů Netolických a po nich jejich italští příbuzní Flaminiové Delborgo-Netoličtí, kterým patřila Kost až do r. 1945
 •  1825 - požár
 • 1847 - kašna
 • 1848 - Divadelní jednota
 • 1850 - Sobotka okresním městem (do roku 1928, okresní soud zde fungoval až do roku 1949), asi 280 domů
 • 1862 - Občanská beseda
 • 1863 - Městská spořitelna
 • 1866 - městem protáhla vojska v prusko - rakouské válce
 • 1869 - Sokol
 • 1874 - Hasičská jednota
 • 1883 - Hospodářský spolek pro okres sobotecký
 • 1893 - nová škola (rekonstrukce 1998)
 • 1900 - 3 381 obyvatel
 • 1905 - železnice
 • 20. - 30. léta 20. stol. - elektrifikace
 • 1950 - 2 554 obyvatel
 • 1957 - národní festival české řeči a literatury Šrámkova Sobotka
 • 1991 - 2 290 obyvatel