Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokus o rozbor návrhu územního plánu

6. 11. 2010

Předem chci říci, že nejsem žádný urbanista ani stavař a mám k ruce pouze ty dokumenty, které máte vy a na jejich základě se pokusím odhalit, co nám vlastně tento návrh ukazuje. Pominu fakt, že třeba v tomto výhledu chybí dotažení vodovodu, kanalizace, plynu i cest ke všem obydleným domům v Sobotce včetně novostaveb, zkusím odhalit, co nám naznačují především ty velké barevné plochy.

Od Čálovic

uzemni-plan-calovice.jpg

Hned za obcí Sobotka směrem ke Stéblovicím před první serpentinou je vidět plocha, jež má být určena k rekreaci. Vlevo plocha pro ní (Karel Tuže, Dobřenice) a vpravo od silnice (Karel Tuže, Dobřenice a František Balák, Sobotka, Předměstská) mají vyrůst stavby nejspíše související s tímto rekreačním místem. Co to tam má opravdu být je těžké odhadovat. Na golfové hřiště je to malé, že by koně? Zajímavé je, že silnice je hranicí CHKO Český ráj, co je vlevo je v něm, co je vpravo už je mimo.

Před Čálovicemi jsou dvě parcely, a ještě před stožáry vysokého napětí pro nás radnice přichystala plochu pro fotovoltaickou elektrárnu. Komu asi tak ten pozemek patří? 34/1 je ve vlastnictví paní Miloslavy Burešové, Sobotka, ulice Jarmily Glazrové - to je ten větší a 34/2  patří panu Zbyňku Krámkovi, Sobotka, Úzká. Zatím to komentovat nebudu.

Na výřezu ještě vidíme možnost dostavět ulici Za Školou na východní straně. Na Větráku ještě před panelkou je místo pro jakési komerční zařízení, že by se chystala větrná elektrárna? Naproti přes panelovou cestu je další plocha pro rekreaci (oboje patří panu Václavu Šimkovi, Na Radouči, Mladá Boleslav), tak tam by se možná vešlo golfové odpaliště.

A teď Sobotka

 uzemni-plan-sobotka.jpg

Za "obecňákem" nám asi vyrostou další rodinné domky, což je dobré místo, jedna parcela je i za odpornými garážemi. Krásný plac je stále vymezen pro bytový dům, i ten se zde bude vedle paneláku a obecňáku asi vyjímat architektonicky nejlépe. Prý se ale stále marně hledá investor. 

Šedivé plochy kolem bývalé benzínové pumpy jsou vyhrazeny dopravní infrastruktuře, tak jen doufám, že tam konečně někdo zakreslí inteligentní odbočku do města.

Pro rodinné domy je také místo vymezené ulicemi Černínská, U Škrobárny a Březenská. 

cerninska-u-skrobarny-brezenska-letecky.jpg

Okolí Humprechtu

uzemni-plan-okoli-humprechtu.jpg

Asi největší změna, kterou jsem na celém návrhu územního plánu našel, je právě na tomto výřezu. Polní cesta za hřištěm je zde protažena dále a ústí před parkovištěm u Humprechtu a s tím souvisí i parcely u této komunikace. U stadionu, kde sportovci také hrávají fotbálek na louce je asi naplánováno tréningové hřiště.

Vidět je zde i další místo pro sportovní vyžití (jsou to ty žluté plochy) a sice pod Humprechtem, kde se nyní pořádají soutěže na koních a s koňmi. Ještě o něco dál je v plánu cosi mokrého značeno je to modře jako plocha vodní nebo vodohospodářská a překvapivě nám asi zmizí bývalé cvičiště, i tam je nakreslena nějaká nádrž, nebo co.

Okolí

Dál už to bude letem světem. V podstatě od kraje Kdanic až po železniční přejezd je každé volné prostranství určeno pro stavby smíšené obytné, nějaké plochy jsou i v Lavicích a Spyšové.

uzemni-plan-fruta-nadrazi.jpg

Dole je vidět, že se na nás něco chystá proti vchodu do Fruty, za ní pak jsou prostory pro další skladové prostory. K bydlení jsou i plochy kolem Syrovandy.

 Hodnocení

Jak jsem již předeslal, nejsem žádný krajinotvůrce ani architekt, ale z pohledu laika zcela postrádám nějakou koncepci. Vůbec není vidět, kam se bude město rozvíjet i když se k tomu nabízí plochy k Čálovicím a Stankově Lhotě, mít zdarma takové výhledy do krajiny, to každá obec nemá a jistě by tyto parcely byly velmi dobře prodejné.

Návrh kupodivu ukazuje hodně míst pro rekreaci a sport, obec nás ale neinformuje, jaké s nimi má ona, nebo investor úmysly, což je neomluvitelné.

Pro podnikání zcela chybí vymezení nějaké průmyslové zóny, ačkoliv se nabízí využití místa kolem nádraží a od trati na západ.

Mrzí náznak řešení dopravní situace kolem bývalé pumpy, aby se dalo bezpečně odbočovat do města. Myslel jsem také, že kruhový objezd na křižovatce u školy je jasná věc.

Zkrátka a dobře asi bylo učiněno zákonu za dost, ale byla promarněna možnost jasně vymezit prostory, kam obec bude směřovat svojí expanzi jak v bydlení, vybavenosti i průmyslu, o dopravní situaci ani raději nemluvím.

Tak co vy na to?

Update 7.11.

Co jsem našel v textové zprávě

Abych byl zcela objektivní, ještě jednou jsem si vzal k ruce text předcházející výkres návrhu územního plánu a musím něco doplnit. Ještě jednou zopakuji, že na to celé koukám jako laik, občan tohoto města a konstatuji, že jsem očekával, že když se v tomto textu na desítkách míst píše, že územní plán bude řešit to a to, že jsem čekal, že to tam také najdu zakreslené. Tak tomu ale není a opravdu netuším, zda to tak má být nebo ne. Ale k tomu textu:

  • Musím opravit své tvrzení z úvodu, kde píši o neřešení otázky přípojek plynu, vodovodu nebo kanalizace. Na plánku se dá najít tu a tam kanalizace, kde ještě není, s tím ostatním ale nemohu najít nic. Ovšem text se o tomto zmiňuje, takže alespoň zde to je zapsané.
  • Potěšilo mě, že se bude myslet i na přívalové deště, i když praktické řešení jsem hledal marně, asi bude opět až ve finálním plánu. Ten má nějak poskytnout řešení i ke zvýšení retenčních schopností krajiny.
  • I když to není zakreslené, plán bude řešit i napojení hlavní silnice Boleslav - Jičín do Sobotky v místě pumpy, i když by jeden čekal, že to už uvidí zakreslené.
  • Příjemné by také mělo být plánované obnovení historických cest pro pěší, cyklo, agro i hypo turistiku, škoda, že opět něco konkrétního chybí.
  • Text hovoří i o řešení dopravního napojení areálu horolezecké stěny i když zde se přímo nabízí to spojit s možná výhodnějším přístupem k Humprechtu včetně vybudování potřebného parkoviště a souvisejících služeb.
  • Občany Staňkovy Lhoty a Stéblovic asi potěší, že se počítá s napojením na soboteckou kanalizaci. Je také konstatováno, že je třeba rekonstrukce rozvodu nízkého napětí v obcích Kdanice a Spyšová.
  • Dle zprávy bude rovněž pamatováno na umístění sběrného dvora, i když ani v tomto případě zakreslený plán žádná řešení ani návrhy neposkytuje.
  • Poslední informací k zaznamenání je návrh kabelizace nadzemního vedení v zastavěném území.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář