Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření k návrhu územního plánu (ÚP) Sobotka

17. 11. 2010

Nejsem vzdělán v oboru stavebnictví, architektury ani urbanistiky, ale dle mého laického pohledu na věc postrádám některé zcela zásadní věci, které se dají shrnout do dvou oblastí. V první je podání vysvětlení k tomu, co je v ÚP zakreslené, druhá, a daleko podstatnější, je absence alespoň minimálního rozvojového plánu a to jak v oblasti bydlení, odpočinku, rekreace, sportu ale i průmyslových zón a míst pro další vybavenost města.

Podané grafické podání ÚP obsahuje některé vymezené plochy, kde postrádám vysvětlení k jejich využití. Jsou to například:

  • solární elektrárna mezi Sobotkou a Čálovicemi
  • rekreační oblast za Čálovicemi
  • rekreační a komerční využití v místě zvané „Na Větráku“ nad Sobotkou po obo stranách panelové cesty
  • vodní plocha pod Humprechtem a v místě bývalého cvičiště

Územní plán, který by měl být nejméně na dalších pět let jízdním řádem pro veškeré stavební aktivity v našem městě neobsahuje žádné koncepční řešení, mimo nové spojky od stadionu k Humprechtu.

V první řadě by se v něm měla objevit zohlednění situace, kdy v těsné blízkosti povede plánovaná rychlostní komunikace R35b ale také stav, kdy tato komunikace schválena nebude.

Řešení dopravní situace v obci vlastně není vůbec žádné. Léta se hovoří o východním či západním obchvatu (ÚP i jeho doprovodný text by měl zdůvodnit, zda je nějaký obchvat smysluplný ale i realizovatelný), kruhovém objezdu u školy a napojení na silnici Mladá Boleslav – Jičín v místě bývalé benzinové pumpy.

Vymezení rozvojových ploch pro výstavbu rodinných nebo bytových domů je nedostatečné, ačkoliv se nabízí jedinečné umístění mezi Sobotkou a Čálovicemi nebo pod Staňkovou Lhotou.

Vymezení návrhu ÚP zcela vylučuje stavbu nějakého průmyslového podniku, skladu, nebo jiného nebytového zařízení i zde se jeví jako průmyslová zóna využitelná oblast kolem nádraží. Nabízí se i možnost optimálně umístit sběrný dvůr.

Ačkoliv se v textové části hovoří o cyklo, hypo i turistických stezkách a zlepšení prostupnosti krajinou včetně obnovování starých cest mezi obcemi, ÚP nic takového nenabízí.

I když je pod Humprechtem jakási ne zcela pochopitelně umístěna vodní plocha, zcela se ignoruje nebezpečí přívalových vod, jež z náhorní planiny nad Sobotkou mohou přinést nepříjemné překvapení, což v malém Sobotka již zažila před pár lety.

Zjednodušeně řečeno podaný návrh ÚP na mě dělá dojem amatérského zpracování ze zapracováním jistých zájmů jednotlivců bez jakékoliv koncepce s ohledem na urbanistický i historický ráz města a potřeb, které může přinést budoucnost, respektování rázu krajiny i návrh řešení dopravní situace i případných nebezpečí přinášející stále intenzivnější přívalové deště.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Velmi laický návod k vyjádření

(Eric, 19. 11. 2010 12:03)

Máte k dispozici textovou část, která může působit suše a nezáživně, na druhou stranu se v ní uvádí výčet tzv. limitů - tedy s čím "se nehne", a jiné zajímavosti, například jaké jsou plány s vodovody, kanály a elektrikou. Pak máte k dispozici ten plánek, kde je vyznačeno to, co bylo známo ke dni sestavení, vysvětlivky jsou vpravo. Záměry jsou vyšrafované a kromě barevného odlišení mají v sobě písmenka - ta jsou uvedena i vpravo ve vysvětlivkách. Samozřejmě se tu používá výrazivo územního plánování, takže například OS může být cokoliv od fotbalového plácku přes dětské hřiště až po stadion.
Tento text a plán si prostudujete, není to tak složité.
Co můžete dělat v této fázi:
Jako majitel pozemku můžete podávat libovolné návrhy ke svému pozemku a zároveň podávat námitky, pokud na svém pozemku najdete nakreslené něco, co vám nepatří :-) S tím se musí zpracovatel řádně vypořádat.
Jako občan můžete vyjádřit připomínky k čemukoliv, co na mapě nebo v textu najdete, můžete podávat i libovolné návrhy na rozšíření a doplnění tohoto návrhu (pravda, není praktické navrhovat něco na pozemcích cizích osob). Zpracovatel by měl každý takový podnět prověřit a navrhnout jej do zadání, případně po určitém procesním řešení odmítnout.

Někdo může například chtít doplnit do limitů památkově hodnotné objekty, které nejsou zapsané jako kulturní památka (výklenkové kapličky, krucifixy), jiný může navrhnout zlepšení dopravních tras ve městě, jinému se bude zdát, že by se mělo zachovat a zvelebit prostředí návsi u něj ve vsi, další může protestovat proti solární elektrárně, jiný může chtít přemístit jinam autobusovou zastávku a tak dále.
Tohle všechno se musí podat nejpozději příští úerý 23.11.
Samozřejmě je třeba uplatňovat zdravý rozum, plán se dělá na 5-10 let.
Kdo nemáte celý podklad, můžete si to stáhnout třeba tady: http://www.splav.cz/eric/public/sobotka.pdf (kdo chce, může i osek.pdf).
Eric