Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření k Návrhu zadání zemního plánu (ÚP) Sobotka

Sport a volný čas

Zcela chráněná asfaltovaná stezka oddělená od provozu motorových vozidel je již standardem ve větších městech a naše okolí poskytuje mnohé lokality, kde by se dala vystavět. Jako ideální se jeví „panelová“ cesta Na Větráku protažená podél silnice do Stéblovic s pokračováním až na Hůru a možností jejího protažení po staré již téměř neexistující cestě zadem do Libošovic a dále až k údolí Žehrovky pod Podlažany (U Přibyla). Využít se dá jako cyklostezka ale i pro kolečkové brusle i lyže. Velmi vhodná by pak byla obnova cesty na Větrák, která je nyní díky podmáčení obtížně sjízdná i pro horská kola.

Další možností je směr k Dolnímu Bousovu a tam navázat na připravovanou stezku ke Svobodínu.

Město zcela postrádá víceúčelový stadion s běžeckou drahou a místem pro další sporty mimo tenis a fotbal. Zde by bylo výhodné vykoupit pozemky od SK Sobotka a rozšířit současný stadion a pro malý fotbal, házenou, volejbal i další sporty upravit prostor přes silnici (pozemky 1182/1 a 1183/1).

Prostor koupaliště je možné přestavět do podoby moderního aqua parku.

Parkur a jezdectví obecně, protože v posledních letech doznává renesance, by si zasloužilo být oficiálně zaneseno do ÚP, zvláště když pod Humprechtem tento sport své současné umístění již má.

Oblast jižně pod Humprechtem by si obecně zasloužila větší architektonické pozornosti a za zvážení by stálo i využití tohoto prostoru jako hlavní přístupové cesty k zámku, zde se jeví být možností vybudování silnice podél hřbitova navazující na 2272/3 (Pod Humprechtem). V tomto místě je prostor nejen pro parkoviště, ale i pro restauraci a hotel.

Výstavba rodinných a bytových domů

Zahájená výstavba rodinných domů od Bezručovy ulice směrem na západ by měla pokračovat až ke Staňkově Lhotě s využitím prostoru i od silnice na sever por vodojemem ve Staňkově Lhotě. Podobě by se dala rozšířit zástavba od ulice Za Školou na sever až k Čálovicím.

Pokud by v rámci řešení dopravní situace došlo k silničnímu napojení od stadionu k parkovišti u Huprechtu, jsou i zde místa pro stavební parcely.

Bytové domy by se měly umístit více k centru města, využitelný je prostor tzv. Krásného placu mezi ulicemi Bezručova a Zahradní. Řadová výstavba by mohla pokračovat i na západ od ulice Pod Uličkou.

Občanská vybavenost a průmyslová zóna

Rozvoj průmyslu by bylo dobré směřovat na západ od Sobotky do místa kolem nádraží a na jih od krajské silnice Jičín – Mladá Boleslav, například i v prostoru vymezeném ulicí Špálova, touto silnicí a železniční tratí.

V návrhu již není třeba počítat s benzinovou pumpou, která léta svůj účel neplní a i proto je obtížné zde vybudovat žádoucí odbočku do města i ve směru od Mladé Boleslavi. Prostor na východ mezi Spyšovskou a Zahradní je využitelný nejen pro bezpečnou odbočku, ale například i pro obchodní centrum. To by navíc těžilo z výhodné polohy u frekventované silnice.

Dopravní situace

Plán by měl počítat i se situací, že v blízkosti obce povede dálnice R35 a v tomto případě by měl řešit napojení na Exity, které jsou již v plánech této silnice zaneseny. Dopravní situace se pak totiž zcela změní, a současná silnice Mladá Boleslav – Jičín bude téměř bez provozu.

ÚP by měl rovněž začlenit více parkovacích míst, kterých je zvláště v letních měsících zoufale málo. Zde se jeví k využití prostor za Solnicí nebo před současnou Českou poštou v Předměstské ulici.

Je ke zvážení, zda neoživit náměstí odkloněním silničního provozu z Jičínské ulice do ulice Turnovské a Předměstské, pak by měla východní část města větší prostor pro zahrádky a venkovní prodejní plochy. Vyloučení provozu v tomto prostoru by z něj udělalo i místo velmi bezpečné. Bohužel by si to asi vyžádalo zbourání domu v Turnovské ulici č.p. 62.

Zabezpečení obce před přívalovými dešti

Návrh sice řeší problém bleskové povodně pro obec Osek, ale vůbec nemyslí na nebezpečí, které skýtá velká náhorní plošina severovýchodně od Sobotky v místě zvaném Větrák.

K plánované vodní ploše za Huprechtem mám jen tolik, že ačkoliv naši předci stavěli v historii ne tak dávné rybníky doslova na každém alespoň trochu vhodném místě (viz. okolí Dolního Bousova), zde snad nikdy žádná vodní plocha nebyla. Staré vojenské mapy z josefské doby znají malý rybníček severně těsně nad Osekem (jižně od nyní plánované plochy) a pak až v místě současného koupaliště.

Podání vysvětlení

Z míst v mapě k návrhu zadání ÚP jsou zřejmé některé záměry, ke kterým by mělo být podáno bližší vysvětlení. Jde o:

 • solární elektrárna mezi Sobotkou a Čálovicemi 
 • rekreační oblast za Čálovicemi 
 • rekreační a komerční využití v místě zvané „Na Větráku“ nad Sobotkou po obou stranách panelové cesty 
 • vodní plocha pod Humprechtem a v místě bývalého cvičiště 

   

  V Sobotce 22.11.2010

   

  ing. Martin Bartoň

   

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář