Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh rozpočtu na rok 2011

Příjmy


Kč   
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 510 000
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 667 000
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 273 000
Daň z příjmu právnických osob 3 816 000
Daň z příjmu právnických osob – obec 1 204 000
Daň z přidané hodnoty 8 190 000
Poplatek za znečišťování ovzduší 4 000
Poplatek za komunální odpad 1 426 000
Poplatek ze psů 48 000
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 10 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství 17 200
Poplatek z místa za provoz výherních hracích přístrojů 200 000
Správní poplatky 242 000
Daň z nemovitosti 1 960 000
Splátky půjček Fondu rozvoje bydlení 206 000
Dotace: Výkon státní správy 2 077 200
Dotace: Příspěvek na školství 527 600
Neinvestiční dotace na žáky od obcí 720 000
Správa v lesním hospodářství 294 000
Komunální služby a územní rozvoj 110 000
Zdroje pitné vody 36 000
Zámek Humprecht 950 000
Příspěvek na veřejně prospěšnou činnost z VHP 90 000
Koupaliště 60 000
Pohřebnictví 92 000
Zdravotní středisko 650 000
Bytové hospodářství 1 683 000
Nebytové hospodářství 948 000
Sběr a svoz komunálních odpadů – vytříděný odpad, uložení odpadu 165 200
Dům s pečovatelskou službou 1 770 000
Činnost místní správy 163 000
Příjmy z úroků 84 000
Nájem za kanalizaci a ČOV I. - II. Etapa 3 556 800
Nájem za plynovou kotelnu 300 000
Příspěvky na plynové přípojky 220 000
Převod příjmů nad výdaji z minulých let 4 063 000
Rozpočet příjmů celkem 40 333 000

Výdaje


Kč   
Správa v lesním hospodářství 250 000
Ostatní výdaje – útulek psů 10 000
Ostatní kultura - kronikáři a jubilea 70 000
Silnice – výstavba ulice Březenská 500 000
           - údržba a opravy včetně přilehlých obcí 840 000
Kanalizace a ČOV - splátka úvěrů + úrok 3 048 000
            -    výstavba 3 etapy 1 000 000
Opravy památkových objektů 500 000
Zámek Humprecht + rekonstrukce veřej. WC 1 900 000
Příspěvky spolkům 268 000
Příspěvek příspěvkovým organizacím - Školní jídelna   700 000
                                       - Městské kulturní středisko 2 150 000
                                       - Základní škola 3 000 000
                                       - Mateřská škola 700 000
Příspěvek Policii ČR 150 000
Mikroregion Český ráj - příspěvek na provoz 90 000
Příspěvek SK Sobotka  220 000
Provoz dětského hřiště 15 000
Koupaliště 80 000
Zdravotní středisko 468 000
Bytové hospodářství + projekt čp. 6 1 615 000
Nebytové hospodářství   110 000
Provoz hřbitova 120 000
Výstavba plynofikace 3 etapa 4 200 000
Veřejné osvětlení – el. energie a provoz 560 000
Mechanizační středisko – provoz a údržba 270 000
Místní hospodářství – činnost a provoz pracovní čety 1 601 000
Sběr a svoz komunálních odpadů  1 930 000
Výstavba Sběrného dvora 2 000 000
Údržba veřejné zeleně včetně přilehlých obcí 104 000
Dům s pečovatelskou službou - splátka úvěru a úrok 1 435 000
                              - provoz DPS 1 241 000
Příspěvek Domu pokojného stáří Libošovice + terénní služby 360 000
Požární ochrana - splátka hasičského auta + úrok 450 000
                         - provoz 172 000
Poplatky za vedení účtu 68 000
Zastupitelstvo 1 583 000
Vnitřní správa včetně provozu budovy MěÚ 5 351 000
Daň z příjmu právnických osob - obec 1 204 000
Rozpočet výdajů celkem 40 333 000

 

 

Plán investičních a neinvestičních akcí pro r. 2011

  Kč   
Výstavba Sběrného dvora 2 000 000
Výstavba kanalizace 3 etapa 1 000 000
Výstavba plynofikace ul. Glazarova, Na Benešově, Na Šafranici 4 200 000
Projekt čp. 6 nám. Míru 600 000
Rekonstrukce veřej. WC - zámek Humprecht 500 000
Nákup malotraktoru na údržbu chodníků 200 000
Výstavba ulice Březenské 500 000
Výměna oken v přízemí budovy čp. 440 - MěÚ 500 000
c e l k e m 9 500 000

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář